Planet soft-mitovi i zablude o cloud tehnologiji

Oblaci nad cloud tehnologijama – najčešći mitovi i zablude PRVI DIO

Cloud tehnologije nisu nikakva novost, čak i ptice na grani znaju za njih i sigurno imaju neko mišljenje o njima. Postoje jako puno istraživanja i podataka o ubrzanom rastu i razvoju tog područja ali je nevjerovatno da i dalje postoje razne zablude o ovoj vrsti usluga i poslovanju koje se bazira na njima. Kroz prvi dio teksta o cloudu rastjeraćemo oblake sa dijela najčešćih mitova i zabluda o cloud poslovanju.

Kada je riječ o domaćem tržištu, primjerna cloud tehnologija i baziranja poslovanja na cloudu nije toliko rasprostranjena ali postoji već dosta kompanija koje već neko vrijeme praktikuju primjernu cloud tehnologija i uživaju prednosti korištenja tih usluga. S druge strane, postoji i dosta kompanija koje već intenzivno istražuju to područje i razmatraju primjenu clouda, ali je još uvijek puno kontradiktornih stavova po ovom pitanju.

Prije nego što počnemo, prvo ćemo objasniti šta je cloud tehnologija i zašto je potrebna kompanijama. Kao što smo spomenuli, kod nas je i dalje jako rasprostranjen tradicionalni pristup, gdje su sadržaji i poslovni programi instalirani lokalno kod korisnika na kompjuterima, te korisnici imaju pristup tim sadržajima samo ako imaju kompjuter pored sebe ili ako se nalaze unutar kompanije. Gotovo je nemoguće pristupuiti ili vršiti izmjene evidencijama, dokumentima i sadržajima programa izvan lokalne mreže, a svaka nadogradnja programske opreme je skupa i komplikovana. Zbog rada jednog ili više korisnika na različitim lokacijama javlja se i potreba za programskim rješenjem koje omogućava kolaborativan rad na evidencijama i dokumentima u realnom vremenu. Upravo tu na scenu stupa cloud tehnologija koja nudi rješenje ovih ali i brojnih drugih poslovnih problema. Cloud je idealan za poduzeća koja imaju potrebu za naprednim uslugama na postojećim infrastrukturama ali bez investiranja u novu infrastrukturu i kadrove. Mi u Planet softu i sami primjenjujemo cloud tehnologiju i poslovanje bazirano na cloudu, te nudimo i brojna savremena rješenja za različite potrebe poslovnih korisnika. U prvom dijelu teksta, pokušaćemo pomoći da razriješimo 3 najčešča mita i zablude o primjeni cloud tehnologije i da rastjeramo te oblake na prvu, a u narednom tekstu ćemo se pozabaviti i ostalima.

Mit #1: Najveća prednost cloud tehnologije je smanjenje IT troškova

Kada se spomene cloud tehnologija, glavne asocijacije su zamjena ključnih IT aktivnosti, pristup on-demand infrastrukturi, pristup kompjuterskim aplikacijama, skladištenje podataka, usluge baza podataka i slično. Iako su ove najčešče asocijacije tačne, menadžment kompanija obično samo njih vide i gube iz vida širi spektar prednosti i uticaja cloud tehnologije koji mogu imati na transformaciju cijelog IT operativnog modela i, što je najvažnije, i samo na poslovanje.

Međutim, razmišljanju i analizi uvođenja cloud tehnologije treba pristupiti sa aspekta dugoročnog planiranja, koje nije baš uobičajena poslovna praksa na našim područjima, a ne samo na instant uštedi koju bi omogućio prelaz na cloud tehnologije. Najbolji način da se ovom pristupi je primjena analize i razvoja cloud strategije, sa pitanjima: Šta možemo migrirati u cloud? Koji servisi donose uštedu? Kakvu vrstu i koliku uštedu? Koji su nam sad troškovi toga i koliki? Koji servisi mogu da se nadopune sa našim poslovnim rješenjima i donesu novu poslovnu vrijednost? Kako transformacija može uticati na poslovanje? Hoćemo li biti efikasniji? Isplati li se planirani trošak u odnosu na planiranu investiciju na duži rok?

Jako je bitno da se resursi u clodu dobro isplaniraju i da se kontinuirano prati korištenje servisa da cloud usluga ne bi ispala skuplja nego tradicionalni pristup. Znači, cloud servis može da dovede do smanjenja troškova, ali ga je potrebno razmatrati u široj perspektivi, dobro izanalizirati i napraviti strategiju prije prelaska na cloud, da bi on u konačnici i doveo do ušteda.

Mit #2: Cloud kompjuterske aplikacije i usluge su skuplje nego standardne

Ovo je jedna od najčešćih zabluda koja vlada u vezi cloud usluga. Ono što je bitno za razumjeti je da su cloud usluge koncipirane po principu modela iznajmljivanja usluge  i plaćaju se po „pay per use“ modelu ili „plati koliko koristiš“. Takođe, za cloud usluge ne treba ulagati u skupu informatičku infrastrukturu, obučavati i zapošljavati kadrove za održavanje usluga a cloud servisi se bukvalno koriste samo kada ih trebate. Jedna od prednosti clouda jeste da je da je efikasniji, pa i sa aspekta troškova te nije skuplji od primjene standardnog pristupa. Ali ono što je bitno da znate je da trošak cloud usluga zavisi od vaših potreba, veličine, kompleksnosti baza podataka, koje sve vrste usluga bi vam bile potrebne i da prelazak na cloud treba da se posmatra sveobuhvatno, prevashodno prateći gore navedenu strategiju. Postoji jako puno primjera i analiza na temu ovog mita, te je dokazano da primjena cloud tehnologije dugoročno nosi brojne prednosti a koje se tiču i smanjenja troškova IT. Imajući u vidu sve veći razvoj na polju IT i mogućnosti koje nam pruža, ali i naših potreba za tim uslugama koje su postale neizostavni dio svakog poslovanja, pobjedu na polju troškovne efikasnosti svakako odnosi cloud tehnologija.

Mit #3: Cloud nije siguran

Ovo je možda i najomiljeniji argument protivnika cloud usluga a ovaj mit je vjerovatno i najrasprostranjeniji. Postoji već dugo i vjerovatno je broj 1 među mitovima i zabludama o cloud poslovanju.

Šta to muči naše IT-jevce ili uprave kada razmišljaju o prelasku na cloud i strahuju za sigurnost podataka? Najčešće brige su: podaci nisu kod nas i ne vidimo te servere; nemamo naš datacentar, ko zna gdje su ti podaci i šta ako pružalac cloud usluge može da vidi, ili ne daj bože, pristupi mojim podacima i da ih iskoristi? Tu nešto ne valja i ne izgleda sigurno! Ovako obično teče tok misli prilikom prvog spomena clouda, naročito na našim područjima i u svjetlu problema sa zloupotrebom podataka od raznih giganata kao što su Facebook i ostali, a za koje smo svi čuli.

Što se tiče clouda, istina je skroz drugačija – provjereno je i dokazano da pružaoci cloud usluga zadovoljavaju sve postojeće sigurnosne standarde te idu u korak dalje – omogućavaju dodatne usluge za sigurnost u privatnost podataka. To je čak i na većoj razini u odnosu na situaciju kod većine naših prosječnih kompanija kada je riječ o IT sigurnosti i privatnosti. Pružaoci cloud usluga su razvili čitav niz novih alata i metoda kako bi osigurali sigurnost u cloudu a koji su mnogo napredniji od tradicionalnih sigurnosnih mjera.

Nadamo se da smo vam zaintrigirali pažnju i rastjerali pokoji oblak. Bavićemo se ovom temom još, jer nažalost vlada još puno mitova i zabluda o cloud tehnologijama a koje ćemo mi rado da rastjeramo i da vam pokušamo pomoći pri odluci i analizi o prelasku na cloud.

 

Photo by: https://www.vectorstock.com/royalty-free-vector/data-processing-abstract-vector-24638140