Transfer Salesforce znanja

Tokom prethodne godine, firma Planetsoft imala je niz aktivnosti koje se tiču saradnje sa akademskim institucijama u Srbiji, na temu Salesforce platforme.

U pitanju je softver koji funkcioniše u Cloud okruženju i svakom preduzeću pomaže da efikasno usmerava svoje prodajne i marketinške operacije, a u 2018. godini Salesforce je na globalnom nivou od strane časopisa Forbes proglašen za najinovativniju kompaniju na svetu (ispred kompanija kao što su Amazon, Tesla, Google, Apple…). Reč je o integrisanoj CRM platformi koja svim odeljenjima kompanije, uključujući marketing, prodaju, trgovinu i usluge, pruža jedinstven i integrisan pogled na svakog kupca.

Program pod nazivom „Salesforce Summer School“, jeste akademsko-profesionalni sertifikovani kurs korišćenja Salesforce CRM platforme, koji realizovan na Ekonomskoim fakultetu u Beogradu u periodu od 12.07.-06.08.2021. godine, čiji je organizator firma Planetsoft zajedno sa Ekonomskim fakultetom.

Ovaj program je jedinstven u regionu i predstavlja značajan iskorak u pogledu saradnje i integracije samih univerziteta sa jedne strane i privrede sa druge, pružajući studentima svih usmerenja mogućnost unapređenja sopstvenih kompetencija u domenu upravljanja odnosa sa potrošačima/klijentima, kao i neophodnu podršku u sticanju vrednih znanja koja će biti itekako značajna u njihovom karijernom puut.

Na taj način, polaznici programa imali su priliku da ovladaju osnovnim principima funkcionisanja CRM platforme koja je po rejtingu na prvom mestu u svetu.

Sam program je realizovan u 5 nastavnih termina, na kojima su u kompjuterskom okruženju studenti prolazili kroz ključne tematske oblasti Salesforce softvera, kao i individualni rad na samoj platformi vođen od strane saradnika kompanije Planet Soft.

Glavne teme programa, između ostalih, bile su:

 • Kako različita odeljenja u preduzeću mogu koristiti Salesforce
 • Studije slučaja u okviru Salesforce-a
 • Poboljšavanje poslovnih procesa kroz Salesforce automatizaciju
 • Kontakt sa kupcima i potencijalnim klijentima na platformi Salesforce
 • Integritet i sigurnost podataka
 • Razumevanje automatizacije poslovnih procesa
 • Razumevanje administracije korisnika
 • Izveštaji i kontrolne table

Nakon ovih tematskih oblasti, organizovan je finalni praktični zadatak u Salesforce okruženju.

Svim studentima koji su uspešno finalizovali celokupan projekat dodeljeni su sertifikati i vredni pokloni.

Program je pohađalo 20 studenata završnih godina osnovnih i master studija koji su izabrani na internom konkursu, a ispred firme Planetsoft u ulozi stručnog predavača bio je sertifikovani Sales Cloud Consultant – Dušan Masal.

Takođe se mora naglasiti i to da su se predavanja, i pored Covid epidemije koja je svih ovih godina prisutna u celom svetu, ipak održala u prostorijama fakulteta, naravno uz pridržavanje svih propisanih mera od strane države. Na ovaj korak odlučili smo se iz prostog razloga što je za ovakvu vrstu učenja i deljenja stručnog znanja od izuzetne važnosti neophodna direktna raspoloživost stručnog lica kao predavača u svakom trenutku, a sve u svrhu postizanja pune efektivnosti samog programa.

Od samog početka našu inicijativu i entuzijazam, prepoznala je i sama kompanija Salesforce, sa čijim zaposlenima smo bili u neprestanoj komunikaciji, kako tokom planiranja, tako i tokom same realizacije projekta. Studenti Ekonomskog fakulteta imali su priliku da čuju najsvežije informacije i iskustva od samih zaposlenih firme Salesforce iz Irske, Nemačke i Poljske, kao i da aktivno učestvuju u diskusiji i postave sva pitanja koja ih interesuju u vezi Salesforce platforme.

Studenti su, pored stečenih znanja, imali priliku da se kroz samo obavljanje zadataka istaknu i tako neposredno preporuče mnogim firmama u Srbiji, kao što su Atos, Gorenje, Tehnomanija, itd.

Firma Planetsoft u ovom segmentu izražava posebno zadovoljstvo, jer smo nakon ovog programa angažovali dvojicu studenata koji su i danas deo našeg uspešnog kolektiva.

 

Nekoliko meseci nakon što je program „Salesforce Summer School“ uspešno realizovan, i u velikom stilu „odjeknuo“ u regionu, neposredno je bio pokretač Regionalnog online panela pod nazivom ,,Visoko obrazovanje za visoku privredu: Kako zajedno do boljih kadrova”.

Naša inicijalizacija konkretnijeg povezivanja institucija kakve su Univerziteti, sa preduzećima na strani privrede, prepoznata je kao suštinski cilj regiona Jugoistočne Evrope u narednom periodu.

U okviru ovog panela, imali smo priliku da, pored predstavnika Planetsoft-a, čujemo mišljenja vodećih ljudi i iz drugih uspešnih preduzeća kao što su Atlantic Group i NIS.

Učešće u panelu imali su predstavnici Beogradskog, Zagrebačkog, kao i Univerziteta u Banja Luci i Podgorici.

Predmet panel diskusije bile su sledeće teme:

 • razvijanje programa praksi, putem kojih se može dobiti neposredan uvid u prethodno stečena znanja studenata, te opšte trenutne situacije koje se tiču same stručnosti kadrova koji dolaze sa fakulteta
 • na koji način obrazovati kadar kako bi bio kvalitetan i spreman za funkcionisanje nakon kratkog vremenskog perioda i bez velikih dodatnih ulaganja
 • na koji način bi fakulteti mogli formirati adaptibilnog studenta koji će biti u mogućnosti da odgovori na promenjene potrebe privrede
 • šta je ono što najčešće nedostaje mladim ljudima koji svoje prvo zaposlenje nađu u nekoj kompaniji
 • na koji način se se fakulteti trude da izađu u susret zahtevima privrede (prakse) i obrazuju što stručniji kadar
 • konkretne ideje i projekata koji bi poboljšali konekciju studenti-preduzeća

Na samom kraju, učesnici prve panel diskusije ovakvog tipa u regionu složili su se da je formiranje kvalitetnog kadra od strane visokih obrazovnih institucija od izuzetnog značaja za unapređivanje poslovanja svake kompanije i jačanja sveukupne konkurentnosti na tržištu.

 

U sklopu zimskog semestra, studenti Ekonomskog fakulteta u Beogradu, imali su priliku da slušaju sada već ustaljena i redovna Salesforce predavanja koja organizuje firma Planetsoft.

Predavanja se sastoje iz tri bloka, od koja dva teorijska, i jedan praktičan. U ulozi predavača bili su direktor naše firme Ivan Topličić, kao i Salesforce consultant Dušan Masal.

Studenti su imali prilike da saznaju glavne informacije iz sveta Salesforce-a, i kroz zadatke u okviru Salesforce platforme utiču na poboljšanje ocene na predmetu „Menadžment upravljanja odnosima sa potrošačima“.