Srbijašume i Planet soft

Planet soft predstavio implementaciju centralnog GIS rješenja za Srbijašume

Održan sastanak u Beogradu na kojem je predstavljena implementacija centralnog GIS rješenja u poslovni informacioni sistem JP Srbijašume.

Uzbudljiva vremena su ispred nas i nama u Planet softu definitivno nikad nije dosadno! Već neko vrijeme radili smo na pripremi veoma zanimljivog projekta za JP Srbijašume – implementaciji GIS rješenja u njihov poslovni informacioni sistem.

Javno preduzeće za gazdovanje šumama „Srbijašume“ gazduje državnim šumama i šumskim zemljištem na velikoj površini od skoro 900.000 hektara, a predstavlja takođe i veliku i kompleksnu poslovnu organizaciju, koju čine 19 sastavnih dijelova – 17 šumskih gazdinstva te jedinice za planiranje i projektovanje u šumarstvu, brojne šumske uprave i radne jedinice.  Znači, govorimo o velikom preduzeću, koje je zaduženo za ogromnu površinu i bavi se velikim brojem aktivnosti na terenu.

Detalj sa prezentacije GIS rješenja

 

Šta je GIS rješenje?

Upravo je GIS (Geographic Information System / geografski informatički sistem) savršeno rješenje za daljne unapređenje poslovanja ovakvog kompleksnog sistema kao što su JP Srbijašume. GIS je informacioni sistem koji je dizajniran da pohranjuje, upravlja, prikuplja, prikazuje i analizira bilo koje vrste geografskih i prostornih podataka. GIS softver vam u stvari omogućava da kreirate mape i ostale grafičke prikaze geografskih informacija za potrebe analize i prezentovanja. GIS tehnologija ima široku primjenu i može se koristiti za naučna istraživanja, upravljanje resursima, upravljanje imovinom, planiranje razvoja, kartografiju i planiranje puta. GIS rješenje takođe može pretvarati postojeće digitalne informacije, koje možda još nisu u obliku karte, u oblike koje može prepoznati i koristiti. Podaci GIS sistema predstavljaju objekte u stvarnom svijetu (puteve, uptrebi zemljišta, visinu) pomoću digitalnih podataka.

Koji su ključne stavke ovog projekta?

Glavna i osnovna stavka je implementacija centralnog WEB GIS rješenja, stavljanje u funkciju IKT infrastrukture (serveri, komunikacioni vodovi, pohrana podataka), integracija sa ostalim postojećim poslovnim sistemima (u ovom slučaju sa SAP i AB Soft modulima, kao i integracija sa RGZ servisima) te i inicijalna migracija svih dostupnih podataka (postojeće karte, vektori i sl.) u GIS sistem

Ciljevi cjelokupnog projekta i WEB GIS rješenja

GIS rješenje je idealno za ovakvu vrstu kompleksnog poslovanja i upravljanja velikim prostorima. Primjena GIS rješenja omogućava ostvarenje sljedećih ciljeva:

  • Podrška planiranju gazdovanja šumama
  • Podrška gajenju i zaštiti šuma
  • Povećanje produktivnosti i smanjenje operativnih troškova
  • Poboljšanje poslovne komunikacije
  • Pojednostavljenje svakodnevnih poslova

Kada je riječ o samoj implementaciji WEB GIS rješenja i njenim ciljevima, kao krajnji rezultat JP Srbijašume će imati višestruke koristi koje se ogledaju u sljedećem:

  • Uspostava geoprostorne baze podataka o svim relevantim prostornim cjelinama, šumskim saobraćajnicama i drugim GIS entitetima
  • Brz i centralizovan pristup svim geoprostornim podacima
  • Raspoloživi podaci iz osnova gazdovanja i godišnjeg izvođačkog projekta uz geoprostornu komponentu za analizu tih podataka
  • Brz i centralizovan pristup podacima iz ostalih poslovnih softverskih sistema uz geoprostornu komponentu za analizu tih podataka.

Planet soft ništa ne prepušta slučaju i za svoje klijente organizuje sve potrebne obuke i treninge u vezi rješenja kojima predstoji implementacija. Takođe, podrška se ne završava ni na tome te i nakon implementacije smo dostupni i na usluzi za bilo šta da je potrebno. Ukoliko vas interesuje GIS rješenje, za više informacija javite nam se slobodno na office@planetsoft.ba.

Planet soft-mitovi i zablude o cloud tehnologiji

Oblaci nad cloud tehnologijama – najčešći mitovi i zablude PRVI DIO

Cloud tehnologije nisu nikakva novost, čak i ptice na grani znaju za njih i sigurno imaju neko mišljenje o njima. Postoje jako puno istraživanja i podataka o ubrzanom rastu i razvoju tog područja ali je nevjerovatno da i dalje postoje razne zablude o ovoj vrsti usluga i poslovanju koje se bazira na njima. Kroz prvi dio teksta o cloudu rastjeraćemo oblake sa dijela najčešćih mitova i zabluda o cloud poslovanju.

Kada je riječ o domaćem tržištu, primjerna cloud tehnologija i baziranja poslovanja na cloudu nije toliko rasprostranjena ali postoji već dosta kompanija koje već neko vrijeme praktikuju primjernu cloud tehnologija i uživaju prednosti korištenja tih usluga. S druge strane, postoji i dosta kompanija koje već intenzivno istražuju to područje i razmatraju primjenu clouda, ali je još uvijek puno kontradiktornih stavova po ovom pitanju.

Prije nego što počnemo, prvo ćemo objasniti šta je cloud tehnologija i zašto je potrebna kompanijama. Kao što smo spomenuli, kod nas je i dalje jako rasprostranjen tradicionalni pristup, gdje su sadržaji i poslovni programi instalirani lokalno kod korisnika na kompjuterima, te korisnici imaju pristup tim sadržajima samo ako imaju kompjuter pored sebe ili ako se nalaze unutar kompanije. Gotovo je nemoguće pristupuiti ili vršiti izmjene evidencijama, dokumentima i sadržajima programa izvan lokalne mreže, a svaka nadogradnja programske opreme je skupa i komplikovana. Zbog rada jednog ili više korisnika na različitim lokacijama javlja se i potreba za programskim rješenjem koje omogućava kolaborativan rad na evidencijama i dokumentima u realnom vremenu. Upravo tu na scenu stupa cloud tehnologija koja nudi rješenje ovih ali i brojnih drugih poslovnih problema. Cloud je idealan za poduzeća koja imaju potrebu za naprednim uslugama na postojećim infrastrukturama ali bez investiranja u novu infrastrukturu i kadrove. Mi u Planet softu i sami primjenjujemo cloud tehnologiju i poslovanje bazirano na cloudu, te nudimo i brojna savremena rješenja za različite potrebe poslovnih korisnika. U prvom dijelu teksta, pokušaćemo pomoći da razriješimo 3 najčešča mita i zablude o primjeni cloud tehnologije i da rastjeramo te oblake na prvu, a u narednom tekstu ćemo se pozabaviti i ostalima.

Mit #1: Najveća prednost cloud tehnologije je smanjenje IT troškova

Kada se spomene cloud tehnologija, glavne asocijacije su zamjena ključnih IT aktivnosti, pristup on-demand infrastrukturi, pristup kompjuterskim aplikacijama, skladištenje podataka, usluge baza podataka i slično. Iako su ove najčešče asocijacije tačne, menadžment kompanija obično samo njih vide i gube iz vida širi spektar prednosti i uticaja cloud tehnologije koji mogu imati na transformaciju cijelog IT operativnog modela i, što je najvažnije, i samo na poslovanje.

Međutim, razmišljanju i analizi uvođenja cloud tehnologije treba pristupiti sa aspekta dugoročnog planiranja, koje nije baš uobičajena poslovna praksa na našim područjima, a ne samo na instant uštedi koju bi omogućio prelaz na cloud tehnologije. Najbolji način da se ovom pristupi je primjena analize i razvoja cloud strategije, sa pitanjima: Šta možemo migrirati u cloud? Koji servisi donose uštedu? Kakvu vrstu i koliku uštedu? Koji su nam sad troškovi toga i koliki? Koji servisi mogu da se nadopune sa našim poslovnim rješenjima i donesu novu poslovnu vrijednost? Kako transformacija može uticati na poslovanje? Hoćemo li biti efikasniji? Isplati li se planirani trošak u odnosu na planiranu investiciju na duži rok?

Jako je bitno da se resursi u clodu dobro isplaniraju i da se kontinuirano prati korištenje servisa da cloud usluga ne bi ispala skuplja nego tradicionalni pristup. Znači, cloud servis može da dovede do smanjenja troškova, ali ga je potrebno razmatrati u široj perspektivi, dobro izanalizirati i napraviti strategiju prije prelaska na cloud, da bi on u konačnici i doveo do ušteda.

Mit #2: Cloud kompjuterske aplikacije i usluge su skuplje nego standardne

Ovo je jedna od najčešćih zabluda koja vlada u vezi cloud usluga. Ono što je bitno za razumjeti je da su cloud usluge koncipirane po principu modela iznajmljivanja usluge  i plaćaju se po „pay per use“ modelu ili „plati koliko koristiš“. Takođe, za cloud usluge ne treba ulagati u skupu informatičku infrastrukturu, obučavati i zapošljavati kadrove za održavanje usluga a cloud servisi se bukvalno koriste samo kada ih trebate. Jedna od prednosti clouda jeste da je da je efikasniji, pa i sa aspekta troškova te nije skuplji od primjene standardnog pristupa. Ali ono što je bitno da znate je da trošak cloud usluga zavisi od vaših potreba, veličine, kompleksnosti baza podataka, koje sve vrste usluga bi vam bile potrebne i da prelazak na cloud treba da se posmatra sveobuhvatno, prevashodno prateći gore navedenu strategiju. Postoji jako puno primjera i analiza na temu ovog mita, te je dokazano da primjena cloud tehnologije dugoročno nosi brojne prednosti a koje se tiču i smanjenja troškova IT. Imajući u vidu sve veći razvoj na polju IT i mogućnosti koje nam pruža, ali i naših potreba za tim uslugama koje su postale neizostavni dio svakog poslovanja, pobjedu na polju troškovne efikasnosti svakako odnosi cloud tehnologija.

Mit #3: Cloud nije siguran

Ovo je možda i najomiljeniji argument protivnika cloud usluga a ovaj mit je vjerovatno i najrasprostranjeniji. Postoji već dugo i vjerovatno je broj 1 među mitovima i zabludama o cloud poslovanju.

Šta to muči naše IT-jevce ili uprave kada razmišljaju o prelasku na cloud i strahuju za sigurnost podataka? Najčešće brige su: podaci nisu kod nas i ne vidimo te servere; nemamo naš datacentar, ko zna gdje su ti podaci i šta ako pružalac cloud usluge može da vidi, ili ne daj bože, pristupi mojim podacima i da ih iskoristi? Tu nešto ne valja i ne izgleda sigurno! Ovako obično teče tok misli prilikom prvog spomena clouda, naročito na našim područjima i u svjetlu problema sa zloupotrebom podataka od raznih giganata kao što su Facebook i ostali, a za koje smo svi čuli.

Što se tiče clouda, istina je skroz drugačija – provjereno je i dokazano da pružaoci cloud usluga zadovoljavaju sve postojeće sigurnosne standarde te idu u korak dalje – omogućavaju dodatne usluge za sigurnost u privatnost podataka. To je čak i na većoj razini u odnosu na situaciju kod većine naših prosječnih kompanija kada je riječ o IT sigurnosti i privatnosti. Pružaoci cloud usluga su razvili čitav niz novih alata i metoda kako bi osigurali sigurnost u cloudu a koji su mnogo napredniji od tradicionalnih sigurnosnih mjera.

Nadamo se da smo vam zaintrigirali pažnju i rastjerali pokoji oblak. Bavićemo se ovom temom još, jer nažalost vlada još puno mitova i zabluda o cloud tehnologijama a koje ćemo mi rado da rastjeramo i da vam pokušamo pomoći pri odluci i analizi o prelasku na cloud.

 

Photo by: https://www.vectorstock.com/royalty-free-vector/data-processing-abstract-vector-24638140

Planet soft i kampanja #MaherDeveloper

Ko je #MaherDeveloper i kako smo ga u Planet softu tražili?

Nije tajna, naše IT tržište je jako razvijeno, a najviše u pogledu potražnje za developerima – tu smo otprilike kao Siilicon Valey, malo ih je a vrijede puno, te su veoma traženi. Prisutne su brojne IT kompanije, kao što je domaća Planet soft, koja je ujedno i regionalni lider i sa nekoliko kancelarija u Adriatik regijii, a koja kao i ostale ima veliku potrebu za IT stručnjacima. Međutim, prisutne su i brojne druge domaće ali i strane kompanije, koje imaju IT odjele prisutne u našem gradu a sjedišta i klijente isključivo u inostranstvu. Situacija nije laka, svi se bore za iste IT stručnjake te su Planet softovi vlasnik Vedran Jarić i direktor Aleksandar Milinković odavno itekako postali svjesni ovog problema i počeli su ozbiljno da mozgaju kako da mu pristupe, a da to bude na način kako to inače rade – slijedeći najbolje svjetske prakse u radu IT kompanija ali uz dodavanje ličnog pečata i sprovodeći nešto sasvim posebno.

Nema šta, odluka je pala da se nešto uradi i tako je naš direktor Aleksandar, inače iskusni IT-jevac sa jakim afinitetom prema marketingu (ali kao što IT-jevac ne može biti svako, tako ni marketingaš pa to kod našeg Aleksandra ostade na interesu 😀) danima sjedio zamišljen zbog nedostatka developera za sve veći broj projekata i klijenata. Kompaniji je potrebno par dobrih i iskusnih developera, ali koje su rijetke zvijerke. Potrebno je vrijeme da se developeri razviju, iako je fakultetsko obrazovanje jako dobra osnova, ali iskustvom postaju juniori, mediori i seniori te otud i sporiji rast u odnosu na stvarnu potrebu. Češe se naš Aleksandar, razmišlja marketinški: „Pa ovo je marketinški paradoks, ciljna grupa koju je maltene nemoguće privući – svi već rade za neke strane firme ili frilensiraju, ne traže posao, a s druge strane jako su traženi i mogu da biraju, uslovi su svjetski i plaćeni su jako dobro…“.

Kako naći iskusne developere?

Gdje su ti developeri a da se može doći do njih onako „u glavu“ i kako im privući pažnju te ih motivisati da se prijave? Pitanje koje izaziva nesanicu ali predstavlja i pravi izazov. Danas postoji posebna marketinško – HR-ovska doktrina znana kao „Employer Branding“ – brendiranje kompanije kao poželjnog poslodavca, koja se godinama razvijala i doživjela svoj procvat u vrijeme kada je ljudski potencijal postao najveći kapital kompanija. Tokom brainstorminga u Planet softu oko ovoga pitanja i potrebe za Employer Branding kampanjom („nema nam druge, nego po prav’lima“), na Brankinu sugestiju spomenu se Suzana Pletikosa, prekaljeni marketingaš, poznata po prihvatanju dobrog izazova brendiranja i pade dogovor – uključićemo Suzanu, osmislićemo i pustićemo za naše tržište nesvakidašnju kampanju Employer Brandinga sa ciljem privlačenja i motivisanja iskusnijih developera da se prijave.

A kako sada stvarno i naći iskusne developere?

Ovaj put se naša Suzana zamislila dobro, nije lako – marketinški paradoks je u pitanju ali koliko se puta u životu može raditi na ovakvom izazovu, snu svakog marketingaša sa opsesijom za ciljne grupe i kampanjama za „u glavu“, i tako je pokrenut naš kreativni proces… Pri tom još i da je klijenat tako napredan i svjestan potrebe za marketinškom inovacijom te da baš želi nešto van-serijski!

Krenulo je sa ping-pongom ideja i istraživanja, a prvo i jedno od najzanimljivihih – ko su iskusni developeri, kakve osobine imaju, šta ih interesuje, proučavanje mitova da li stvarno nisu na društvenim mrežama kako se msili i kako im privući pažnju? Ok, pohvatali smo da su iskusniji developeri malo stariji (nećemo otkrivati godišta i generacijsku pripadnost), odrasli su u nekim simpatičnim vremenima koja su obilježena prvim kompjuterima kao što je Commodore 64, prvim video igricima, super popularnom časopisu „Svet kompjutera“, ali naravno da luduju i za Star Trekom, Star Wars i imaju posebno naglašen smisao za humor, između ostalog. Ako imate druga developera, nema šanse da ga niste zagotivili i puno se ismijali zajedno.

Kako do uspješne kampanje?

Kako nazvati kampanju, koja naravno mora da bude u vidu # (mi se i dalje zahvaljujemo onome ko je hashtag i izumio, sjajna stvar), puno se mozgalo i kreativnost se mamila na površinu na razne načine. I kako to obično biva, „AHA“ ideja dođe u po „niđe veze“ momenta, kada se gledala neka putopisno-.kulinarska emisija (da, pred koronu smo putovali) i nastade #MaherDeveloper. Čak ni ponekad mrgudi Vedran i Aleksandar nisu imali prigovora na ovaj prijedlog i tako smo krenuli da kreiramo kampanju „==>Traži se #MaherDeveloper“.

E sad, to je tek bio početak i moralo se sve posebno da osmisli i snimi. Pitanja su navirala: kakav i ko bi trebalo da bude protagonista, taj naš #MaherDeveloper – da li neko poznato lice? Neee, iako imamo super domaćih glumaca koji i likom odgovaraju te je i potrebna određena doza glumačkih vještina, ali izbor pade na „naturščik“ lika – našeg druga Sanjina „Fljamu“ Vidovića, koji izgleda kao pljunuti developer iako to nije, a može i da i iznese priču. Onda se krenulo mozgati oko samog koncepta i kako producirati kampanju, tu je naša Suzana odigrala brojne uloge kao hobotnica – kreatora finalnog koncepta, producenta, organizatora, pisca nacrta scenarija, dogovor oko produkcije sa sjajnim tandeom „Dragana“ – Gajićem i Gajanovićem, kako organizovati scenu – porodična sklonost Pletikosa za čuvanjem bitnih stvari iz prošlosti je odigrala veliku ulogu i tako je jedan od glavnih protagonista i dio scene, Suzanin stari Commodore 64 (nećemo reći iz koje godine opet) pronađen, sve pored čuvene Čajavec mace za TV, maminih miljea i sl.; ali je i sa strane Planet softa stiglo puno dodatnih ulaznih informacija i super ideja, kao i pomoći oko svega  te se odlučillo da se ipak pojača i strana pisanja scenarija u vidu vječno mladog i talentovanog Saše „Gaše“ Gašića i tako smo krenuli.

Making of #MaherDeveloper

Sve smo bili spremili i taman da krenemo sa snimanjem materijala, kad eto ti korone i zatvori se sve te nismo ni smjeli snimati zbog rizika i „lockdown-a“. Entuzijazam nije pao usprkos teškim vremenima, i čim se ukazala prilika usljed lakše situacije i dozvoljenog rada na snimanju, bili smo u niskom startu i odmah počeli.

Samo snimanje je bilo baš smiješno – a kako bi drugačije i bilo kada trebate da snimite protagonistu koji drži Commodore 64 u krilu i izgovara „ako znaš šta je turbo i sjećaš se tog zvuka“, i ostale presmiješne foršpane, tako se odmah vidjela ta sjajna energija i momentum i nije bilo sumnje u ishod kampanje.

Planet soft kampanja #MaherDeveloper

Budući da je riječ o specijalnoj ciljnog grupi, koja se detaljno istražila i za koju se kreirao famozni tzv. „candidate persona“, a budući da su kampanju sprovodili napredni Planet soft i marketingaš koji je odavno opsjednut digitalnim marketinškim kanalima, zaključak je bio jasan – noseći marketinški materijali su video i super fotke za par upotreba, namjenski kreirana nova web stranica za karijeru, a od kanala kampanje: organski i plaćeni social media- Planet softovi Facebook i Instagram profili te naravno i YouTube, uz par aktivnosti i na nezaobilaznom LinkedInu. Sve je naravno bilo začinjeno i sa dozom content marketinga, tj. pisanjem blogova i tekstova za potrebe jasnije definicije usluga i rješenja Planet softa, ali i jačanja PR napora.

Imali smo mi i još mnogo drugih ideja za takozvani co-marketing sa drugim firmama koje nemaju veze sa IT ili oglašavanjem, ali možemo ostaviti još nešto kao iznenađenje za neke naredne kampanje.

Naravno da smo i pratili i mjerili našu kampanju, te testirali i par stvari malo atipičnih za oglašavanje ove vrste kao što su posebni lead generation oglasi. Sa svim navedenim – od razumijevanja i želje Planet softa za inovacijom i nesvakidašnjom kampanjom, odlične ekipe koja je na tome radila te poznavanju najboljih kanala i vrsta savremenih kampanja, uspjeli smo da postignemo jako puno – dobili smo dosta kvalitetnih prijava i zaposlili par potrebnih #MaherDevelopera, a u manje od mjesec dana kampanje smo postigli i ovo: doseg društvenih mreža Planet softa je povećan za nenormalnih 20302%, broj pregleda stranica za 561%, broj pratilaca za 1700%, a broj prikaza oglasa je bio iznad pola miliona i sa 1,500 klikova na oglase, za nevjerovatno optimiziran budžet.

Mi se nadamo nastavku rada na ovakvim zanimljivim kampanjama, kao što smo nastavili dalje da radimo na unapređenju našeg online prisustva, imidža, povećanja broja partnera i projekata na kojem radimo te uskoro i novog web sajta. Budući da rastemo, i dalje primamo prijave za #MaherDevelopera te se nadamo da će vam se svidjeti šta smo sve uradili i ono što nastavljamo raditi i dalje.

Planet soft traži #MaherDevelopera

Work.com za vakcine_ilustracija Andy Potts

Salesforce nastavlja sa radom na borbi protiv COVID-19 putem svog rješenja za vakcine

Planet softov partner Salesforce, vodeća svjetska IT kompanija na polju CRM i ostalih brojnih drugih softverskih rješenja koja pomažu u automatizaciji i unapređenju poslovanja o kojoj smo već pisali u više navrata, nastavlja sa svojim radom i na onome po čemu je takođe poznata – na polju pomoći u borbi protiv svjetske pandemije korona virusa i iznalaženju rješenja za distribuciju vakcine, ovaj put u vidu “Work.com za vakcine” rješenja.

Kako Salesforce pomaže borbu protiv korone

Kao što je opštepoznato, čitav svijet se priprema za sprovođenje jednog od najvećih poduhvata masovnog vakcinisanja u ljudskoj istoriji i sve oči su uprte u brojne svjetske kompanije koje intenzivno rade na pronalaženju efikasnih vakcina protiv COVID-19, ali ono što još ostaje kao veliki izazov je upravljanje postupkom sigurne distribucije takvih vakcina milijardama ljudi širom svijeta.

Šta je Planet softov partner ovaj put najavio?

U svjetlu toga, Salesforce je juče (30. septembra) najavio a brojni svjetski mediji prenijeli,  da je prilagodio dio svog poslovnog softvera kako bi pomogao zdravstvenim organizacijama i vladama u distribuciji vakcine čim postane dostupna, te je i predstavio Work.com za vakcine.

Work.com je softver Salesforce-a kojeg već koriste brojne države, gradovi i kompanije širom svijeta kako bi vlastito radno okruženje i zajednice učinili sigurnijim u situaciji pandemije koja ne posustaje. Kako je Salesforce pojasnio, adaptirani softver sada u vidu Work.com-a za vakcine, pomoći će vladama i zdravstvenim ustanovama da prate nivo zaliha vakcina, mogućnost da kreiraju portale za online konsultacije i da prate kako su pacijenti nakon vakcinisanja. Work.com za vakcine predstavlja u stvari osnovu na kojoj korisnici mogu da dizaniraju, izgrade, integrišu i upravljaju sa svojim programima vakcinisanja od početak do kraja, a koja je pouzdana, fleksibilna i može da se vrlo brzo pustiti u upotrebu.

Kako Work.com za vakcine pomaže?

Realno je za očekivati da će biti mnogo izazova u upravljanju složenom primjenom programa vakcinisanja od početka do kraja. Sama potražnja za vakcinama vjerovatno će biti veća od početne ponude/zaliha, isporuka i logistika lako mogu da dovedu do prekida u lancu opskrbljivanja, a zdravstvene organizacije će morati brzo da određuju prioritete u vakcinisanju. Onog momenta kada vakcina bude spremna za primjenu, biće potrebno da se sprovedu masovne aktivnosti pozivanja na vakcinisanje, zakazivanja i koordinacije vakcinisanja. Organizacijama će takođe biti potreban postupak za praćenje ishoda i iskustava ljudi nakon vakcinisanja, a što će biti presudno kao pomoć zdravstvenim agencijama i organizacijama u procjeni potencijalne sigurnosti i efikasnosti sprovedenog programa vakcinacije. Tada tehnologija stupa na scenu i imaće ključnu ulogu u pomaganju vladama i zdravstvenim organizacijama u distribuciji milijardi doza vakcina širom svijeta. Work.com za vakcine predstavlja upravo tu tehonologiju koja će pomoći svim stranama uključenim u ovaj najveći svjetski poduhvat vakcinisanja da na siguran i efikasan način pokrenu i vode programe vakcinisanja.